Logo-panda-ubezpieczenia
Potrzebujesz ubezpieczenia?
Zadzwoń  +48 537 969 294
ua
rus

Niezależnie od tego, w jaki sposób będzie wypłacane odszkodowanie – czy pieniądze będą wypłacone przelewem na rachunek własny, czy pieniądze trafią bezpośrednio na konto warsztatu, chcemy, żeby odbyło się to jak najszybciej. Więc jaki jest termin wypłaty odszkodowania z polisy OC?
Art. 14 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych określa termin, w jaki ubezpieczyciel zobowiązany wypłacić wynagrodzenie: „Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.”
Jednak w sytuacji, gdy nie uda się ustalić okoliczności zdarzenia drogowego (np. Kolizji) w ciągu 30 dni, ustawodawca określa termin wypłaty odszkodowania 14 dni od dnia „ w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.”

Czyli, jeśli po zdarzeniu drogowym sporządzone zostało oświadczenie i ubezpieczyciel nie będzie miał wątpliwości odnośnie zgłoszenia o szkodzie — wypłata nastąpi w ciągu 30 dni. Jeśli w trakcie rozpatrzenia zgłoszenia wystąpią wątpliwości, ubezpieczyciel może opóźnić wypłatę o 14 dni. Jednak termin od dnia otrzymania zgłoszenia do dnia wypłaty odszkodowania nie może przewrócić 90 dni.
Co robić, gdy odszkodowanie nie zostało wypłacone?
Zakład ubezpieczeń może zdecydować, że:
– odszkodowanie nie przysługuje poszkodowanemu;
– lub przysługuje w innej wysokości, niż kwota we wniosku.
W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń zobowiązany powiadomić o to osobę, wnioskującą o odszkodowanie, w terminie, określonym wyżej.
W powiadomieniu ubezpieczyciel zobowiązany wskazać:
– okoliczności;
– podstawę prawną, uzasadniającą całkowitą lu częściową odmowę w odszkodowaniu oraz przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie.

W powiadomienie zakład ubezpieczeń zobowiązany zamieścić pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
Jeśli ubezpieczyciel nie wypłacił odszkodowania w terminie 30 dni i terminowo nie poinformuje o odmowie wypłaty odszkodowania lub wypłaty w innej wysokości, Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej określa, że Komisja Nadzoru Finansowego może:
• ukarać członka zarządu zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub prokurenta karą pieniężną do wysokości odpowiadającej ich trzykrotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można ustalić przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy – do wysokości 100 000 złotych
• nałożyć na zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji karę pieniężną do wysokości 0,5 proc. składki przypisanej brutto wykazanej przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji w ostatnim przedstawionym Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdaniu finansowym, a w przypadku gdy zakład nie wykonywał działalności lub uzyskał składkę przypisaną brutto poniżej 20 mln złotych – do wysokości 100 000 złotych.

Follow by Email
Facebook0
Twitter20

Zostaw telefon, oddzwonimy do Ciebie w ciągu 15 minut!

Ostatnio na blogu:

Tesla Cybertruck – przyszłość czy żart?

21 listopada Elon Musk przedstawił nowe dziecko firmy Tesla – pik-up Tesla Cybertruck. Nowy samochód nieźle namieszał w świecie motoryzacji. Powodem zamieszania jest przede wszystkim jego design, ale to nie jedyne, co można podać w wątpliwość. Tesla już...

czytaj dalej

Czym jest porównywarka ubezpieczeń OC/AC?

Porównywarka ubezpieczeń OC/AC pozwala: • wyliczyć i porównać ceny ubezpieczeń; • dopasować ubezpieczenie do swoich potrzeb; • zakupić polisę online z rabatem 15% lub zamówić polisę pod czas rozmowy z konsultantem; • zapisać i przesłać na e-mail gotową kalkulację; •...

czytaj dalej

Gigantyczne kary od UFG!

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny od stycznia do marca wystawił kierowcom kary na 81 mln zł. Powód kary od UFG? Brak wykupionej polisy. Nawet jeżeli auto stoi w garażu i tak musisz za nie zapłacić! wystarczy, że jest zarejestrowane! Ubezpieczeniowy Fundusz...

czytaj dalej

Darowizna pojazdu w rodzinie?

Darowizna pojazdu członkowi rodziny? Jak prawidłowo sporządzić umowę? Jakie dane powinny się w niej znaleźć? Jakie formalności trzeba spełnić po jej zawarciu? Co z podatkiem w tej sytuacji? Zdecydowałeś się na zakup nowego samochodu, a stary chcesz oddać członkowi...

czytaj dalej

W jakim terminie dostaniesz odszkodowanie z AC?

O terminie wypłaty odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC pisaliśmy wyżej. Jak wygląda sytuacja z dobrowolnym ubezpieczeniem AC? Ile czasu ma zakład ubezpieczeń na wypłatę odszkodowania? Warunki te określa Art. 817 Kodeksu cywilnego: „§ 1. Ubezpieczyciel...

czytaj dalej

Wakacje z przewlekłą chorobą

Nadciśnienie, nowotwory, choroba wieńcowa czy inne przewlekłe problemy ze zdrowiem nie muszą przeszkodzić w tym, aby wybrać się na zagraniczne wakacje. Osoby, które na nie cierpią, często rezygnują z wypoczynku w odległe miejsca z obawy, że będą zmuszeni pokryć...

czytaj dalej

Spokojny wypoczynek – ubezpieczenie turystyczne

Na ten moment często czekamy cały rok. Odliczamy dni w kalendarzu, odkładamy pieniądze, kreślimy plany podróżnicze, cieszymy się już samą myślą błogiego leniuchowania lub aktywnego wypoczynku i tym, że wreszcie spędzimy czas z najbliższymi. Wakacje zbliżają się...

czytaj dalej