Przejdź do treści
Panda Ubezpieczenia » Ubezpieczenie mieszkania i domu

Ubezpieczenie mieszkania i domu

Ubezpiecz mieszkanie i dom

 • UBEZPIECZENIE MIESZKANIA I DOMU ALL RISK
 • POMOC HYDRAULIKA, ELEKTRYKA I ŚLUSARZA W PAKIECIE
 • UBEZPIECZENIE DOMU W BUDOWIE, DOMU LETNISKOWEGO, BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH I OGRODZENIA SZYBKO, NAJTANIEJ, NAJWIĘCEJ OFERT

DOBROWOLNA OCHRONA NIERUCHOMOŚCI

Tradycja ubezpieczeń majątkowych sięga już początków XIX w., kiedy to budynki ubezpieczano od ognia. Dziś zarówno te, jak i ubezpieczenia OC i AC na samochód należą do najbardziej popularnych i najczęściej wybieranych przez klientów. Biorąc pod uwagę, że mieszkanie i dom to szczególna wartość majątkowa w życiu chyba każdego człowieka, warto zapewnić sobie w tym zakresie maksymalną ochronę i zwiększyć na tyle, ile się da maksymalnie poczucie bezpieczeństwa. Celem ubezpieczeń majątkowych jest jak najszybsze przywrócenie przedmiotu ubezpieczenia sprzed stanu szkody. Są one dobrowolne, a ich adresatem są osoby fizyczne, które mają prawo majątkowe związane z ubezpieczaną nieruchomością.

Ubezpieczenie nieruchomości - zakres ochrony

Zawierają szeroki zakres ochrony od zdarzeń losowych takich jak np.: pożar, zalanie, uderzenie pioruna, powódź, kradzież z włamaniem, przepięcie atmosferyczne lub elektryczne, wandalizm, rozbój.

Ubezpieczenia majątkowe obejmuje także dom w budowie czy dom/mieszkanie wynajmowane, a także wyposażenie nieruchomości, mienie wypożyczone, sprzęt elektroniczny.

W ich zakres wchodzą ponadto pomieszczenia przynależne do mieszkania lub domu. Mogą to być np. strych, piwnica, suszarnia, garaż itd.

 

Wartość rzeczywista lub odtworzeniowa

Wartość rzeczywista – suma ubezpieczenia jest wartością stałą i odpowiada aktualnej na dzień ubezpieczenia wartości rynkowej nieruchomości. To wariant najczęściej stosowany w praktyce i odnoszący się zwłaszcza do mieszkań i domów, które cechuje już pewne zużycie techniczne. Do określenia ewentualnych kosztów naprawy stosuje się stopień amortyzacji mienia wynikający z oględzin obiektu lub bierze się pod uwagę jego wiek.

 

Wartość odtworzeniowa (nowa) – związana jest z kolei z budynkami mieszkalnymi i nowymi lokalami mieszkalnymi. W tym przypadku kwota odszkodowania odpowiada faktycznemu kosztowi doprowadzenia uszkodzonego mienia do stanu sprzed szkody. Jeśli dojdzie do zniszczenia nieruchomości, będzie ono swoją wartością odpowiadało wartości nowej o takich samych lub zbliżonych parametrach, jak ta, w której doszło do szkody.

Przed zawarciem umowy warto dokładnie przejrzeć jej treść. Najważniejsze kwestie, na jakie warto zwrócić uwagę to:

 • zakres udzielonej ochrony,

 • jakie wyłączenia przewiduje ubezpieczyciel,

 • sposób oraz system szacowania wartości szkód.

Standardowe warunki ubezpieczeń nie obejmują szkód, które są następstwem m.in.:

 • umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ubezpieczonego albo osób, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym,

 • aktów terroryzmu, działań wojennych, trzęsienia ziemi, zamieszek,

 • za które odpowiedzialność regulowana jest prawem górniczym i geologicznym,

 • którego skutki są efektem naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia.

Często wyłączeniu podlega także takie mienie jak:

 • przedmioty zabytkowe,

 • dzieła sztuki,

 • kolekcje,

 • papiery wartościowe,

 • karty płatnicze, kredytowe i debetowe,

 • dokumenty,

 • rękopisy,

 • dane zawarte na różnych nośnikach.

Dodatkowe możliwości ochrony

Umowy dotyczące ubezpieczenia mieszkań czy domów często wiążą się także z możliwością rozszerzenia zakresu ochrony o mienie ruchome. Zazwyczaj towarzyszy im także ubezpieczenie OC za szkody spowodowane przez osoby, które objęte są ubezpieczeniem w granicach ubezpieczonej nieruchomości. Wówczas za zdarzenia, w których odpowiedzialność ponosisz Ty lub Twoi bliscy, a ucierpi w nich w jakiś sposób osoba trzecia, z Twojego ubezpieczenia zostanie wypłacone należne odszkodowanie. Przykładowo może to być zniszczenie ściany domu, zalanie sąsiada, wybicie szyby u sąsiada, a także potrącenie kogoś na nartach, popsucie sprzętu elektronicznego w hotelu itp.

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem ubezpieczenia majątkowego i chcesz dobrze ochronić swój dom lub swoje mieszkanie, dowiedz się, jakie polisy możemy Ci zaproponować. Chętnie spotykamy się z Tobą i przedstawimy nasze oferty. Wypełniając formularz kontaktowy, możesz zadać pytania i umówić się na rozmowę. Odpowiemy rzetelnie na każde Twoje pytanie.