Panda Ubezpieczenia » Blog » Ubezpieczenia komunikacyjne – co powinieneś o nich wiedzieć?

Ubezpieczenia komunikacyjne – co powinieneś o nich wiedzieć?

ubezpieczenia komunikacyjne

Do najbardziej popularnych majątkowych produktów ubezpieczeniowych należą ubezpieczenia komunikacyjne, czyli związane z ruchem drogowym. Regulują je m.in. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Kodeks Cywilny.

Obowiązkowe OC

Wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych zobowiązani są do wykupienia polisy OC, najpóźniej w dniu ich rejestracji. Zakres tego ubezpieczenia jest akurat taki sam u wszystkich ubezpieczycieli, a reguluje go wspomniana już wyżej ustawa. OC jest gwarancją, że ubezpieczyciel pokryje z Twojej polisy szkody, jakie wyrządzisz innym uczestnikom ruchu drogowego. Jego zakres obejmuje mienie, zdrowie i życie osób, które zostały poszkodowane w wypadku/kolizji z Twojej winy. Zakład ubezpieczeniowy przejmuje więc odpowiedzialność za uczynione przez Ciebie szkody (utrata, uszkodzenie mienia, rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, śmierć) w razie wypadku.

Umowę na ubezpieczenie OC zawiera się na 12 miesięcy. W pewnych przypadkach może to być krótszy okres. Dotyczy to sytuacji, gdy pojazd jest:

 • przeznaczony do sprzedaży i zarejestrowany na stałe (nie dłużej niż 30 dni),
 • zarejestrowany czasowo (nie krócej niż 30 dni),
 • zarejestrowany za granicą (nie krócej niż 30 dni),
 • historyczny (nie krócej niż 30 dni)
 • wolnobieżny (nie krócej niż 3 miesiące).

Za niewykupione OC można otrzymać karę finansową. Jej wysokość uzależniona jest od tego, jakiego dotyczy samochodu oraz jak długo trwa okres pozostawania bez ochrony. W 2018 r. za brak OC nalicza się np. 4200 zł w przypadku aut osobowych.

Dobrowolne Autocasco

Kradzieże, zniszczenia pojazdów to rzeczy, które mogą przydarzyć się każdemu kierowcy. Mając polisę Autocasco, nie musisz martwić się o to, skąd otrzymasz odszkodowanie, jeśli stracisz auto lub zostanie uszkodzone. AC dotyczyć może takich szkód jak:

 • zderzenia się pojazdów,
 • zderzenia z osobami,
 • zderzenia ze zwierzętami,
 • zderzenia z przedmiotami na zewnątrz samochodu (np. uderzenie w jakiś obiekt budowlany),
 • zdarzeń losowych np. pożar, zatopienie, uderzenie pioruna, powódź, opad atmosferyczny, działanie sił przyrody (huragan itp.), działanie czynnika chemicznego lub termicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
 • uszkodzenia auta przez osoby trzecie,
 • kradzieży samochodu,
 • kradzieży części lub wyposażenia pojazdu.

Ktoś uszkodzi Twój pojazd, spadnie na niego drzewo, spowodujesz stłuczkę – to kilka przykładowych sytuacji, w których właśnie przydać się może polisa AC. Możesz też je ograniczać lub rozszerzać (np. jazda wyścigowa, wynajem pojazdów) w zależności od potrzeb.

Dodatkowe NWW

Ubezpieczenie NWW zapewnia odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu kierowcy lub kierowcy i pasażerom auta. Dotyczy to trwałych następstw w postaci np. rozstroju, uszkodzenia ciała czy śmierci ubezpieczonego. Szkody, jakie powstają i za które można otrzymać odszkodowanie, najlepiej zgłaszać po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Ocenia je specjalna komisja, a ubezpieczyciel określa minimalną oraz maksymalną sumę ubezpieczenia.

Assistance dla chętnych

Całodobową gwarancję uzyskania pomocy drogowej w przypadku stłuczki lub awarii auta, a także jego holowanie, zapewnia polisa Assistance. Wypadek, kradzież auta czy jego unieruchomienie – w każdej z tych sytuacji można skorzystać właśnie z tej dodatkowej ochrony. Pomoc może dotyczyć np.:

 • wynajmu pojazdu zastępczego,
 • dostarczenia paliwa,
 • naprawy auta na miejscu awarii,
 • holowania,
 • złomowania,
 • zapewnienia pomocy w zakresie znalezienia parkingu lub noclegu,
 • pomocy medycznej,
 • hospitalizacji,
 • transportu zwłok.

Musisz wiedzieć, że Assistance nie pokrywa kosztów dostarczonego paliwa, ani części, które wykorzystano do naprawy pojazdu.

Ubezpieczenia komunikacyjne różnią się nie tylko cenowo, ale również zakresem ochrony. Przed ostatecznym wyborem warto więc zapoznać się z kilkoma ofertami, aby mieć porównanie. Wysokość składek uzależniona jest od kilku czynników. Są to m.in. wiek kierowcy, marka, pojemność i data produkcji ubezpieczanego auta. Przed zakupem polisy powinno się przeczytać także szczegółowy zakres ochrony danego produktu, który ujęty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

Ubezpieczenia komunikacyjne są bardzo przydatne nie tylko w sytuacjach, gdy zachodzi szkoda na mieniu, ale również wtedy, gdy dotyczy ona zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.