Przejdź do treści
Panda Ubezpieczenia » Blog » Zwrot składki OC i AC. Kiedy przysługuje?

Zwrot składki OC i AC. Kiedy przysługuje?

Kiedy przysługuje zwrot składki OC

Sprzedałeś lub wyrejestrowałeś samochód. Czy możesz liczyć na zwrot składki OC lub dobrowolnych ubezpieczeń (AC, Assistance, NNW). Dowiedź się jak zwrócić składkę za niewykorzystany period ubezpieczenia.

Kiedy przysługuje Ci zwrot składki OC po sprzedaży samochodu?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK razem z zakupem samochodu na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki, wynikające z umowy OC. Więc nabywca może jeździć z Twoim OC do końca okresu, na który została wykupiona polisa. Jednak niekoniecznie tak powinno być – potrzebna na to zgoda kupującego.

Jeśli nabywca wypowie twoją umowę OC, możesz uzyskać zwrot składki OC po sprzedaży samochodu. Jak odbywa się zwrot? Nie musisz składać specjalnych wniosków. Wystarczy, że złożysz zawiadomienie o sprzedaży pojazdu (masz na to 14 dni). Nabywca wypowie Twoje OC. W ciągu 14 dni ubezpieczyciel zobowiązany do zwrotu składki za niewykorzystany period. Firma ubezpieczeniowa nie może trzymać twoich pieniędzy. Jeśli zakład ubezpieczeń nie ma informacji o Twoim koncie bankowym, musi skontaktować się z Tobą. Jeśli nie zmoże tego zrobić, musi wysłać pieniądze przekazem pocztowym.

Jako sprzedający, nie masz wpływu na to, aby polisa nie przeszła na nowego właściciela. Jest to wyłącznie dobra wola kupującego.

Wyrejestrowanie pojazdu – co ze zwrotem OC?

Złomowanie pojazdu odbywa się ze względu na wiek pojazdu albo po wypadku. Po wyrejestrowaniu pojazd przestaje istnieć, więc jego właścicielu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC. Po przesłaniu do ubezpieczyciela zaświadczenia o złomowaniu pojazdu ze stacji demontażu oraz zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu z wydziału komunikacji otrzymasz zwrot na konto. Kwota zwrotu OC naliczana jest proporcjonalnie co do od daty wyrejestrowania pojazdu.

Zwrot składki OC przy wypowiedzeniu polisy.

Jeśli zapłaciłeś już składkę za polisę, która przedłużyła się automatycznie, ale mimo to wykupiłeś polisę w innym towarzystwie. Masz prawo na wypowiedzenie ubezpieczenia OC zgodnie z art. 28a Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zwrot dostaniesz w kwocie pomniejszonej o wartość należną zakładu ubezpieczeń, za dni, w których udzielał ochrony.
Rezygnacja z umowy zakupionej przez telefon lub Internet.

Jeśli kupiłeś ubezpieczenie OC przez telefon lub Internet, możesz zrezygnować z polisy w ciągu 30 dni. Nawet jeśli opłaciłeś całą składkę, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od polisy. Zwrot dostaniesz w kwocie, proporcjonalnie pomniejszonej o czas, w którym była udzielana ochrona.

Pamiętaj! Jeśli ustaliłeś z agentem szczegóły ubezpieczenia telefonicznie, a następnie przyjechał on do Ciebie dla podpisania umowy, nie możesz zrezygnować z ubezpieczenia w takiej sytuacji.

Czy możesz liczyć na zwrot składki OC, jeśli miałeś szkodę ze swojej winy? Odpowiedź – TAK. W tej sytuacji jednak musisz złożyć dyspozycje zwrotu składki.

Zwrot składki za dobrowolne ubezpieczenia.

AC, NNW, assistance – są ubezpieczeniami dobrowolnymi. Informacja o tym, czy możesz zerwać umowę ubezpieczenia, oraz na jakich zasadach jest zawarta w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczeń). OWU reguluje kodeks cywilny, ale często mieści się w nim zapis: „chyba że strony postanowią inaczej”.

Sprzedaż pojazdu.

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych najczęściej umowa ubezpieczenia wygasa z dniem sprzedaży pojazdu. Wystarczy powiadomić zakład ubezpieczeń o tym, że sprzedałeś samochód, a ubezpieczyciel zwróci składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Natomiast przeniesienie umowy ubezpieczeniaAC na nabywcę pojazdu wymaga indywidualnej zgody zakładu ubezpieczeń.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dobrowolnego.

Art. 812 § 4 KC przewiduje możliwość rezygnacji z umowy ubezpieczenia dobrowolnego, jeśli została zawarta ona na termin nie krótszy, niż 6 miesięcy. Masz na to 30 dni od daty zawarcia umowy.

Rezygnacja z umowy, zawartej przez telefon lub Internet.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia dobrowolnego przez telefon lub Internet zasady są identyczne, jak w przypadku OC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *