Panda Ubezpieczenia » Poradnik ubezpieczeniowy

Poradnik ubezpieczeniowy

1.Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych określa: zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, sposoby kontroli spełnienia obowiązku zawierania umów ubezpieczenia OC oraz określa zadania i zasady UFG oraz Polskiego Biura Ubezpieczycieli komunikacyjnych.

Pobierz o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

2. Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Każda sprzedaż pojazdu przez osobę fizyczną musi być potwierdzona umową, taką jak umowa kupna-sprzedaży. Ta umowa jest skonstruowana w taki sam sposób jak każda inna umowa kupna-sprzedażu ruchomości, jednak w tym przypadku powinna ona zawierać szczególowy opis przedmiotu sprzedaży – samochodu.
Umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać dane sprzedawcy oraz kupującego, oraz szczególowy opis pojazdu m.in.: markę, model, rok produkcji, numer nadwozia VIN, numer rejestracyjny, pojemność silnika, kolor.

Pobierz Umowę kupna-sprzedaży samochodu

3. Oświadczenie o zbyciu pojazdu

Po sprzedaży samochodu, należy złożyć do ubezpieczyczela, z którym zawarta została umowa ubezpieczenia OC, oświadczenie o zbyciu pojazdu. W tym oświadczeniu należy wskazać numer polisy, dane pojazdu, oraz właściciela oraz dane nabywcy wraz z danymi kontaktowymi.

Pobierz Oświadczenie o zbyciu pojazdu

4. Wypowiedzenie umowy OC przy podwojnym ubezpieczeni
5. Wypowiedzenie umowy OC z końcem okresu ubezpieczenia
6. Wniosek o zwrot składki
7. Zawiadomienie ubezpieczyciela o wyrejestrowaniu pojazdu