Przejdź do treści
Panda Ubezpieczenia » Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie samochodu

Polisa komunikacyjna

Ubezpieczenie OC samochodu
obowiązkowe dla każdego kierowcy.
Brak ubezpieczenia OC skutkuje
nałożeniem wysokich kar przez
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Obowiązkowe OC – podstawowy zakres ochrony

Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) samochodu jest obowiązkiem każdego kierowcy i stanowi ochronę przed konsekwencjami szkód, jakie można wyrządzić osobom trzecim. Zgodnie z prawem polskim (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) polisę zawiera się na samochód, a nie na kierowcę, jak praktykowane jest to w niektórych krajach. Obowiązek ten dotyczy nie tylko samochodów osobowych, ale także przyczep, naczep, autobusów, ciężarówek, ciągników rolniczych, motocykli, motorowerów.

Ubezpieczenie OC – główne zasady

OC samochodu jest obligatoryjne na terenie całej Europy. Tylko w krajach wschodnich takich jak Ukraina czy Rosja wykupić trzeba Zieloną Kartę. Kiedy ubezpieczenie OC samochodu przydaje się w praktyce? Zakres ochronny polisy OC obejmuje szkody komunikacyjne, których sprawcą jest jej właściciel. 

Do nich zalicza się szkody na mieniu (w tym zniszczenie samochodu itd.) i zdrowiu, jakie spowoduje w wyniku wypadku lub kolizji. Szkoda, która powstała w związku z ruchem pojazdów mechanicznych to także ta, która miała miejsce np: 

 • przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdu;
 • przy załadunku lub rozładunku pojazdu;
 • podczas zatrzymania, postoju lub garażowania auta.
 
 
 
 
Szkoda przy wsiadaniu czy wysiadaniu z samochodu

Może to być np. zarysowanie drzwi drugiego pojazdu podczas wsiadania do swojego auta czy też stłuczka będąca wynikiem parkowania. Pokrywa się ją wówczas właśnie z OC sprawcy. Procesem likwidacji szkód zajmuje się wówczas ubezpieczyciel i wypłaca poszkodowanym należne odszkodowanie. Z OC nie może natomiast skorzystać ubezpieczony, jeśli chciałby naprawić własne auto uszkodzone w wypadku czy kolizji. To ubezpieczenie trzeba najpóźniej wykupić w dniu rejestracji pojazdu lub w dniu nabycia przez nas samochodu. Brak ubezpieczenia OC powoduje nałożenie wysokich kar (nawet do kilku tysięcy złotych) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Wartość polisy uzależniona jest od kilku czynników:

 • jaki pojazd chcesz ubezpieczyć,

 • ile masz lat,

 • czy miałeś w ostatnich latach stłuczkę,

 • jakie masz oczekiwania względem oferty.

Ubezpieczenie OC na samochód obowiązuje na terenie Polski, Unii Europejskiej, a także Chorwacji, Islandii, Szwajcarii i Norwegii. Nie trzeba więc zawierać osobnej polisy w związku z planowanym wyjazdem do któregoś z tych państw.

Dodatkowym ubezpieczeniem jest AC, czyli autocasco, które daje poczucie większego bezpieczeństwa i zakresu ochrony. Zawiera się je dobrowolnie i pozwala zabezpieczyć pojazd przed uszkodzeniami, zniszczeniami, kradzieżą lub usiłowaniem kradzieży auta, bądź jego wyposażenia dodatkowego. Jeśli zdecydujemy się na nie, wówczas za zarysowanie lakieru, wybicie szyby, przebicie opony na parkingu itp. nawet w sytuacji, gdy trudno ustalić sprawcę, można starać się o uzyskanie odszkodowania. AC będzie działało również wtedy, gdy nasze auto zostanie zniszczone w wyniku zdarzeń losowych takich, jak: grad, silny wiatr, pożar, wybuch, powódź, zatopienie, uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta, zderzenia z przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem. Ubezpieczenie AC zaleca się głównie właścicielom drogich i nowych pojazdów, u których ewentualne różnego rodzaju straty finansowe są już znaczne. AC przyda się także tym kierowcom, którzy w wyniku kolizji/wypadku, którego byli sprawcą, uszkodzili swój pojazd, chcą go naprawić, ale wydatku tego nie pokrywać z własnej kieszeni.

Podstawową ofertę pomocy świadczonej z AC można także rozszerzyć (za opłatą) o dodatkową ochronę. Mogą to być np. takie świadczenia jak: pomoc przy wymianie koła, organizacja i pokrycie kosztów transportu pojazdu, który uległ wypadkowi lub awarii do konkretnie wskazanego zakładu mechanicznego. Na wypłatę odszkodowania z AC nie ma jednak co liczyć w sytuacjach, które świadczą o umyślnej winie ubezpieczonego lub ewidentnym zaniedbaniu z jego strony. Dotyczyć to może np. kradzieży auta przez pozostawienie kluczyków w stacyjce, szkody będące skutkiem prowadzenia auta pod wpływem alkoholu lub poruszania się pojazdem bez ważnej rejestracji i badania technicznego. Warto też wiedzieć, że polisa AC wygasa z dniem zakończenia okresu ubezpieczenia i nie wznawia się automatycznie.

Ubezpieczenie AC - dodatkowy zakres ochrony

Kupuj w pakiecie

Łącząc OC i AC na samochód zyskuje się więc kompleksową ochronę. Obie składki zapłacić można w dwóch ratach lub jednej (co jest korzystniejsze finansowo). Umowy w obu przypadkach zawiera się zawsze na okres 12 miesięcy.

W przypadku braku ubezpieczenia OC grożą wysokie kary (nawet kilka tysięcy złotych) nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).


Przy wyborze ostatecznej oferty ubezpieczenia OC czy AC warto zwrócić uwagę na:

 • zakres ochrony,
 • termin wypłaty odszkodowania,
 • wyłączenie odpowiedzialności,
 • sumę ubezpieczenia.
 • Propozycje towarzystw ubezpieczeniowych mogą się różnić w tym zakresie. Np. u jednego ubezpieczyciela w pakiecie AC będzie bezpłatnie samochód zastępczy lub dodatkowo ubezpieczenie assistance, a u innego już nie.