Przejdź do treści
Panda Ubezpieczenia » Ubezpieczenie dla firmy

Ubezpieczenie dla firmy

Polisa dla firmy

Prowadzenie firmy w Polsce wiąże się z dużym ryzykiem.
Zmniejsz go, wykupując ubezpieczenie dla firmy.

KTO JEST ZOBLIGOWANY DO ZAWARCIA POLISY UBEZPIECZENIOWEJ?

Przedstawiciele niektórych zawodów są zobligowani do tego, aby obowiązkowo ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej. Błąd w sztuce, niedopatrzenie mogą spowodować przykre konsekwencje dla potencjalnego klienta. Z racji tego, że na rynku pracy funkcjonują pewne grupy zawodowe, których działanie jest opatrzone dużym ryzykiem, to ustawowo są zobowiązane do tego, aby wykupiły ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialności cywilnej. Wynika to z przepisów ustaw lub rozporządzeń dedykowanych poszczególnym rodzajom działalności. W ten sposób mogą zapewnić nie tylko sobie ochronę – w zakresie wykonywanych zawodowo zadań, ale także dysponować zabezpieczeniem finansowym na wypadek, gdyby trzeba było zapłacić rekompensatę klientowi.

• komornik sądowy,
• weterynarz,
• organizator imprez masowych,
• farmaceuta,
• rzeczoznawca majątkowy,
• pośrednik nieruchomości,
• agent ubezpieczeniowy,
• broker ubezpieczeniowy,

• doradca finansowy,
• radca prawny,
• adwokat,
• radca prawny,
• księgowy,
• inżynier budowlany,
• notariusz,
• zakład opieki zdrowotnej,

• biegły rewident,
• rzecznik patentowy,
• detektyw,
• architekt,
• biuro usług płatniczych,
• lekarz,
• dysponent jednostek ratownictwa medycznego,
• inżynier

Podwójna ochrona 

Dlaczego zawodowe OC jest tak ważne? W przypadku niektórych zawodów jest to jeden z warunków otrzymania pozwolenia na wykonywanie określonej działalności. Świadczy to też o renomie i wiarygodności danej firmy, która dopuszcza możliwość popełnienia jakiegoś błędu, ale jest na to przygotowana finansowo i jej klient nie zostanie z kwitkiem. Trzeba bowiem przyjąć, że w każdej pracy mogą zdarzyć się różne sytuacje, które mogą inne osoby pozbawić zdrowia, życia czy majątku. Błędne decyzje czy niedopełnienie obowiązków mogą wiele kosztować zarówno osobę wykonującą dany zawód, jak i jej klienta. Dlatego właśnie, kiedy pojawią się roszczenia ze strony osoby poszkodowanej, dochodzić je może właśnie z OC zawodowego. Ubezpieczony nie poniesie strat w swoim budżecie, a klient będzie miał gwarancję, że wypłacone mu zostanie odszkodowanie z tytułu potencjalnych błędów. Mogę one np. dotyczyć szkód, jakie poniesie w wyniku zabiegów medycznych, estetycznych, błędów w opracowywanym piśmie sądowym, błędów konstrukcyjnych itd.

Chętnie zapoznamy Cię z propozycjami ubezpieczeniami i szkodami, jakie możesz wyrządzić, a jakie obejmować będzie polisa. Zapoznamy Cię też z minimalną sumą ubezpieczenia wymaganą przez ustawodawcę, dedykowaną konkretnej profesji. Zakres rzeczowy będzie zawsze indywidualny dla każdego zawodu. Składka obliczana jest na podstawie wysokości ubezpieczenia oraz wykupienia dodatkowych umów, które proponują różni ubezpieczyciele.

Aby wykupić polisę ubezpieczeniową, musisz mieć uprawnienia zawodowe, jeśli są wymagane przepisami prawa. Jeśli takowe nie są potrzebne, to wówczas liczyć się będzie właściwe przygotowanie zawodowe np. ukończenie konkretnej szkoły, odbycie praktyk zawodowych, ukończenie odpowiednich kursów itp.

Co grozi za brak OC zawodowego?

W zależności od wykonywanego zawodu są różne instytucje i organy, które są upoważnione do przeprowadzenia kontroli w zakresie wywiązania się danego podmiotu z obowiązku ubezpieczenia OC zawodowego. Może to być np. Rada Okręgowa Izby Radców Prawnych, Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeśli okaże się, że osoba fizyczna lub prawna nie posiada ważnej polisy, to wówczas poniesie karę finansową. Jej opłacenie nie zwalnia przy tym z obowiązku zawarcia takiego ubezpieczenia.

 

 

 

Propozycje dla innych zawodów

Jeśli nie należysz do wspomnianego wyżej obowiązkowego grona zawodów, a chciałbyś swoją firmę ochronić w podobnym zakresie, to również przygotujemy dla Ciebie specjalną, najkorzystniejszą polisę ubezpieczeniową.

W ofercie naszej firmy dostępne są także:

  • ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych oraz danych, programów i nośników danych,
  • ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo),
  • ubezpieczenie kosztów stałych działalności,
  • ubezpieczenie wandalizmu,
  • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Warto rozważyć, czy ten rodzaj dodatkowego zabezpieczenia nie sprawdzi się także w Twojej firmie. Jeśli masz wątpliwości, nie wiesz, na jaki zakres ubezpieczenia zdecydować się, zawsze możesz liczyć na naszą pomoc i doradztwo. Możesz wypełnić formularz kontaktowy, napisać do nas maila, zadzwonić czy odwiedzić siedzibę naszej firmy. Możesz także umówić się na spotkanie z naszym agentem w dogodnym dla siebie miejscu.