Panda Ubezpieczenia » Blog » Odszkodowanie z OC sprawcy – jak je uzyskać?

Odszkodowanie z OC sprawcy – jak je uzyskać?

odszkodowanie z oc

Czasami wystarczy chwila, aby Twoje życie całkowicie się zmieniło w wyniku wypadku. Odniesiony uszczerbek na zdrowiu może pozbawić Cię nie tylko dotychczasowej sprawności ruchowej i samodzielności, ale i uniemożliwić powrót do pracy. Pozornie nieduża kolizja z kolei sprawi, że zabraknie Ci środka transportu oraz narazi na nieprzewidziany wydatek. W takich sytuacjach przydać się może odszkodowanie z OC sprawcy. Dzięki niemu można zawalczyć o zwrot wydatków, jakie poniesiesz, wracając do zdrowia lub naprawiając auto.

Komu i za co należy się odszkodowanie?

Każda osoba, która nie jest sprawcą wypadku czy kolizji, a została poszkodowana – doznała uszczerbku na zdrowiu lub odniosła straty materialne, ma prawo dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela.

Jakie krzywdy można zrekompensować? Z odszkodowania sprawcy możesz ubiegać się o rekompensatę takich krzywd jak m.in.:

 • szkoda osobowa,
 • szkoda rzeczowa,
 • utracony dochód – pogorszenie się sytuacji materialnej,
 • zadośćuczynienie – za śmierć bliskiej osoby (ból i cierpienie), za cierpienie psychiczne i fizyczne,
 • renta wyrównawcza/z tytułu niezdolności do pracy – czyli świadczenie, które ma na celu wyrównanie utraconego dochodu, gdy poszkodowany nie może trwale podjąć pracy zarobkowej lub renta na zwiększone potrzeby w przypadku konieczności pokrycia kosztów przeznaczonych na leczenie i opiekę.

W wyniku wypadku komunikacyjnego czy kolizji pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer ma prawo domagać się zadośćuczynienia za doznane obrażenia ciała. O należne pieniądze może ubiegać się także rodzina poszkodowanego, która na skutek wypadku straciła bliskiego.

Poszkodowany może więc wnioskować o zwrot kosztów:

 • dojazdów do placówek medycznych,
 • leczenia szpitalnego i poza szpitalnego,
 • zakupu sprzętu medycznego,
 • z tytułu opieki wykonywanej przez osoby trzecie.

Jeśli natomiast chodzi o uszkodzenie mienia, wówczas możesz się starać o:

 • pokrycie kosztów naprawy pojazdu – według wariantu kosztorysowego (dostajesz gotówkę „do ręki” i naprawiasz samochód we własnym zakresie) lub warsztatowego (naprawiasz samochód w wybranym przez siebie warsztacie, na koszt ubezpieczyciela),
 • zwrot kosztów holowania,
 • pokrycie kosztów wynajęcia auta zastępczego,
 • wyrównanie za utratę wartości rynkowej pojazdu.

Ścieżka odszkodowawcza

Aby otrzymać wypłatę pieniędzy z OC sprawcy, należy zgłosić odpowiedni wniosek do ubezpieczyciela. W nim powinny znaleźć się:

 • dane dotyczące uczestników kolizji/wypadku – imię, nazwisko, PESEL,
 • dane dotyczące pojazdów biorących bezpośredni udział w zdarzeniu drogowym – numery rejestracyjne, marki,
 • numer polisy OC sprawcy.

Ponadto we wniosku musi się być umieszczona data zdarzenia oraz jego okoliczność. Warto, aby znalazły się one w oświadczeniu, które podpisywane jest we wspólnie przez uczestników kolizji/wypadku. W przypadku, gdy nie są oni zgodni w tych kwestiach lub wina sprawcy nie jest ewidentna, trzeba wezwać policję, która ustali te fakty oraz wskaże osobę winną temu zdarzeniu.

Do wniosku należy także dołączyć opis obrażeń, których doznałeś w wyniku kolizji/wypadku lub urazów czy dolegliwości, z którymi borykasz się po tym zdarzeniu. Dokumentacja medyczna jest bardzo ważna, zwłaszcza w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu. Warto też zadbać o dokumentację zdjęciową z miejsca zdarzenia.

Kolejnym etapem – w przypadku szkody rzeczowej, po zawiadomieniu ubezpieczyciela sprawcy, jest spotkanie z rzeczoznawcą. Do jego czynności należy udokumentowanie skutków zdarzenia. Ponadto sporządza kosztorys. Te oględziny stanowią podstawę dla towarzystwa ubezpieczeniowego do tego, czy wypłaci ono odszkodowanie i w jakiej wysokości.

30 dni oczekiwania na wypłatę odszkodowania

Standardowo na wypłatę odszkodowania czeka się 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Czasami ten okres wydłuża się do 90 dni. Gdy natomiast w grę wchodzi proces karny lub cywilny, termin uzyskania odszkodowania uzależniony jest od wyroku sądowego.

Zasadniczo masz 3 lata na to, aby ubiegać o odszkodowanie od sprawcy. Warto jednak nie zwlekać z tym. Jeśli natomiast nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela lub przyznaną kwotą – możesz złożyć odwołanie, które powinno być rozpatrzone przez ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.