Panda Ubezpieczenia » Blog » Czym jest bezterminowe ubezpieczenie na życie?

Czym jest bezterminowe ubezpieczenie na życie?

czym jes bezterminowe ubezpieczenie na życie

Na polskim rynku jest wiele typów polis ubezpieczeniowych. Większość z nich zawierana jest na czas określony. Jednak  ubezpieczenie na życie może być zawierane na czas nieokreślony. Jak to działa dowiemy się z tego artykułu.
Polisy majątkowe (mieszkanie, dom) i komunikacyjne (OC/AC) zawierane są na rok z łatwą możliwością przedłużenia na kolejny okres. Ubezpieczenia turystyczne zawierane na kilka tygodni lub miesięcy. Polisy życiowe zawierane na okres kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat albo do osiągnięcia przez ubezpieczonego pewnego wieku, na przykład 60 lat. Jak więc tutaj ubezpieczyć się bezterminowo?
Ubezpieczenie bezterminowe – co to jest i jak działa?
Wśród polis na życie są polisy, które nie mają z góry wyznaczonego okresu trwania. Przeznaczone one dla osób starszych i trwają od momentu podpisania polisy ubezpieczeniowej do momentu śmierci ubezpieczonego. Polisa obowiązuje pod warunkiem opłacenia corocznej składki.

Zasady wypłacenia świadczeń są takie same, jak w przypadku polis terminowych, czyli świadczenie ma pokrywać doraźne leczenie osoby ubezpieczonej lub w chwili śmierci ubezpieczonego zostać wypłacone osobom uposażonym.
Jak przestąpić do ubezpieczenia bezterminowego?
Żeby zawrzeć bezterminowe ubezpieczenie na życie, obowiązkowe jest wypełnienie ankiety o stanie zdrowia, a w niektórych przypadkach poddanie się badaniom lekarskim. Na podstawie tych danych wyliczane jest ryzyko ubezpieczeniowe oraz wylicza się składkę ubezpieczenia. Na wysokość składki także ma wpływ wiek ubezpieczonego oraz zakres ochrony i suma ubezpieczenia.
Przed zawarciem bezterminowego ubezpieczenia na życie koniecznie zapoznajcie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, zwracając uwagę na wyłączenia. Czasami świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacane tylko, gdy śmierć nastąpiła w określonych okolicznościach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.