Panda Ubezpieczenia » Blog » OC krótkoterminowe – dla kogo?

OC krótkoterminowe – dla kogo?

oc krótkoterminowe

Standardowo umowa ubezpieczenia OC jest zawierana na cały rok i nie może być rozwiązana przed czasem. Jednak, jak pisaliśmy wyżej, w przypadku sprzedaży samochodu na nas leży obowiązek wypowiedzenia umowy OC niezależnie od czasu trwania umowy.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przewiduje jednak możliwość zawierania umowy ubezpieczenia OC na czas krótszy niż 12 miesięcy. Więc kto może zawrzeć ubezpieczenie OC krótkoterminowe.

Tak, umowę krótkoterminową mogą zawierać:

– podmioty, prowadzące działalność gospodarczą, polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów, lub polegająca na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych;
– właścicieli pojazdów, zarejestrowanych czasowo;
– właścicieli pojazdów, zarejestrowanych za granicą, jeśli państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska;
– właścicieli pojazdów wolnobieżnych;
– właścicieli pojazdów historycznych.

Zwracamy uwagę, że:

– umowa ubezpieczenia dla pojazdów, zarejestrowanych czasowo, zawierana jest na czas nie krótszy, niż ta rejestracja;
– krótkoterminowa umowa ubezpieczenia dla pojazdów wolnobieżnych zawierana na minimalny okres trzech miesięcy;
– umowa ubezpieczenia pojazdów historycznych zawierana jest na minimum 30 dni;
– umowa ubezpieczenia pojazd, zarejestrowanego za granicą zawierana jest przed przekroczeniem granicy na minimalny okres 30 dni.

Polecamy również:

Brak OC? Dowiedz się, ile będzie Cię to kosztować!

Ubezpieczenia dla firm – kto powinien się ubezpieczyć?

Jak powinien ubezpieczyć się amator sportów zimowych?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.