Panda Ubezpieczenia » Blog » Senior dobrze ubezpieczony

Senior dobrze ubezpieczony

ubezpieczenie na życie

Dzieci odchowane, kredyty spłacone, rozdział związany z pracą zawodową zakończony. Mimo pozornej stabilności, nie zawsze ten etap życia jest tak spokojny i bezproblemowy. Często pojawiają się choroby, nieszczęśliwe wypadki, a uzbierane środki niekoniecznie wystarczają na to, aby sobie poradzić z nimi. Wiek emerytalny to czas, kiedy ubezpieczenie na życie może nam się przydać.

Dla 50+

Już dla osób po 50. roku życia można znaleźć (również w naszej ofercie) korzystne polisy, które będą miały najczęściej charakter ochronny i zabezpieczą finansowo najbliższych na wypadek śmierci seniora. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego niektóre z nich zawierane są bezterminowo, a po osiągnięciu określonego progu wiekowego (np. 86 lat) klient nie musi już płacić kolejnych składek, ale nadal jest chroniony.

Są jednak ubezpieczyciele, którzy stawiają ograniczenia wiekowe i wówczas np. po 70. czy 80. roku życia senior nie może już wykupić polisy na życie.

Indywidualnie lub w małżeńskim duecie

Jakie oferty ubezpieczeniowe czekają na seniorów? Mogą podpisać umowę na ochronę indywidualną lub wybrać polisę małżeńską. W przypadku drugiej opcji, jeśli jeden z małżonków umrze (śmierć nastąpi w okolicznościach, które znajdują się w zapisach ubezpieczenia), drugi otrzyma środki finansowe, które są w niej gwarantowane. Dodatkowo senior może być nadal objęty ochroną, ale już w wymiarze indywidualnym. Warunkiem jest regularne opłacanie składek.

Dodatkowo ochrona

Decydując się na polisę ubezpieczeniową, senior może rozważyć rozszerzenie jej zakresu np. na wypadek ciężkiego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku. Jeśli dojdzie do tych sytuacji, ma wsparcie finansowe w określonym w ubezpieczeniu zakresie, które z pewnością się wówczas przyda.

To, jaki kształt ma mieć ostatecznie polisa, zależy przede wszystkim od oczekiwań osoby się ubezpieczającej. Chodzi tu o to, aby zdecydowała, czy chce mieć środki na to, aby ewentualnie się leczyć czy rehabilitować, czy tylko zależy jej na tym, aby najbliżsi po jej śmierci mieli pieniądze na jej pochówek i byli zabezpieczeni przed niedostatkiem.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują także – w ramach dodatkowej umowy – rentę z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby dojrzałe nie muszą się wówczas martwić o to, że w takiej sytuacji będą obciążeniem finansowym dla najbliższej rodziny.

Wyższa składka

Im więcej ma się lat, tym składka ubezpieczeniowa jest wyższa. Wynika to z tego, że ubezpieczyciele rekompensują sobie krótszy okres płacenia, zwiększając ich wysokość. Dlatego zbyt mała składka powinna wzbudzić podejrzenie, gdyż może wiązać się z bardzo niską sumą ubezpieczeniową, która gwarantowana jest po śmierci seniora. Najlepszym rozwiązaniem może być wybór takiej opcji, w której jej wysokość nie jest odgórnie narzucona.

Przy zawieraniu polisy, warto, aby senior dobrze zapoznał się z wyłączeniami od odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Zanim klient podpisze umowę, powinien wiedzieć, w jakich przypadkach nie może liczyć na wsparcie finansowe. Zazwyczaj jednak ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowania, jeśli do śmierci seniora dojdzie w wyniku:

  • choroby przewlekłej,
  • samobójstwa,
  • samookaleczenia,
  • uprawiania sportów ekstremalnych,
  • czynnego udziału w przestępstwie,
  • zażycia leków, które nie zostały przepisane przez lekarza prowadzącego,
  • przyjęcia środków odurzających, alkoholu lub narkotyków.

Bez lub z ankietą medyczną

W niektórych firmach w czasie przystępowania do ubezpieczenia senior nie musi okazywać się badaniami lekarskimi i nie jest pytany oraz stan zdrowia (czyli bez ankiety medycznej). W innych znaczenie będzie miało to, aby np. w okresie 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy nie był diagnozowany, leczony lub kontrolowany z powodu czy następstwa choroby (ciężkiego zachorowania).

Od sumy ubezpieczeniowej, na jaką zdecyduje się senior, zależeć będzie ostatecznie wysokość comiesięcznej składki, którą będzie opłacał. Znaczenie ma też okres trwania umowy. Im dłuższa ochrona, tym zazwyczaj wyższa suma ubezpieczenia. I to trzeba wziąć pod uwagę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *