Przejdź do treści
Panda Ubezpieczenia » Blog » Jeśli sprawca wypadku nie ma OC

Jeśli sprawca wypadku nie ma OC

jeśli sprawca wypadku nie ma oc

Za nieposiadanie ubezpieczenia OC przewidziane wysokie kary od UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz gwarancyjny). Oprócz tego sprawca wypadku lub kolizji, który nie ma aktualnej polisy OC, może być zobligowany do pokrycia kosztów, wynikających z naprawy szkody, a to z kolej mogą być bardzo wysokie kwoty. A w przypadku wypadku również do pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji poszkodowanych.

Jeśli sprawca wypadku lub kolizji nie posiada aktualnej polisy OC,  koszty likwidacji szkody zostaną wypłacone przez UFG. Poszkodowany może skorzystać z pomocy dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego, które przeprowadzi proces likwidacji szkody i przekaże dokumentacje do UFG.

Po otrzymaniu dokumentacji, UFG wypłaci poszkodowanemu należne świadczenia. Gdy posiadamy aktualną polisę AC, UFG może pokryć  jedynie te koszty, które nie zostały zaspokojone w ramach polisy AC. Natomiast fundusz powinien pokryć straty spowodowane utratą zniżek na polisę AC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *