Przejdź do treści
Panda Ubezpieczenia » Blog » Ubezpieczenie od niezdolności do pracy

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy

Ubezpieczenie od niezdolności do pracy

Kiedy pracujemy, nie zastanawiamy się nad tym, że pewnego dnia może nam się coś stać. A kiedy już coś się wydarzy, to zaczynamy się martwić, jak tu sobie poradzić finansowo, kiedy zamiast dobrej pensji jest tylko renta? Warto też mieć na uwadze, że i ona w niektórych przypadkach nie jest pewnikiem. Przykładowo w I kwartale 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 173,8 tys. kontroli osób, które posiadają zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (wzrost o 26,2 % w stosunku do IV kwartału 2018 r.). W konsekwencji wydano 10 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Ubezpieczenie od niezdolności do pracy ma pomóc przetrwać trudny okres.

Czym jest niezdolność do pracy?

Zgodnie z definicją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych osoba niezdolna do pracy to ta, która:

  • całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i
  • nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Niezdolność może mieć wymiar całkowity lub częściowy. Pierwszy oznacza utratę zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Osoba częściowo niezdolna do pracy to taka, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat. Tylko w niektórych przypadkach, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu, orzeka się ją na dłużej niż 5 lat.

Kiedy otrzymuje się niezdolność do pracy?

Z reguły niezdolność do pracy jest efektem wypadków w pracy lub komunikacyjnych, podczas których dochodzi do trwałych uszczerbków na zdrowiu i uszkodzeń ciała. Czasami jest także skutkiem ciężkiej choroby. Może ona mieć charakter zawodowy i związana być z długotrwałym zatruwaniem organizmu szkodliwymi związkami chemicznymi, które doprowadzi np. do pylicy płuc. W tym kontekście rozpatrywane są także choroby głosu – występujące u śpiewaków czy nauczycieli.

Naszą zdolność do pracy ocenia komisja ZUS-owska. Decyzja wydawana jest w formie lekarskiego orzeczenia. Wówczas jednym źródłem utrzymania zostaje zazwyczaj zasiłek. Wysokość renty jednak nie zawsze pozwala godnie żyć. Zwłaszcza kiedy ma się na głowie utrzymanie bliskich. Niezdolność do pracy jest szczególnie bolesna tam, gdzie był tylko jeden żywiciel rodziny.

Czy można zabezpieczyć się finansowo przed niezdolnością do pracy?

Całkowita niezdolność do pracy oznacza więc brak możliwości zarobkowania pieniędzy. I co wówczas? Poza samym utrzymaniem rodziny często dochodzą jeszcze koszty leczenia, opieki medycznej czy rehabilitacji. Choć niewiele osób o tym myśli przed faktem, to warto pomyśleć o specjalnym ubezpieczeniu. Jest ono dodatkowym elementem do podstawowej polisy na życie. W ten sposób możemy zabezpieczyć nasze finanse, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji życiowej.

Można także zastanowić się nad wariantem ubezpieczenia na czasową niezdolność do pracy. Co to takiego? To inaczej świadczenie okresowe, jakie otrzyma ubezpieczony, jeśli z jakiegoś powodu nie będzie mógł podjąć pracy. Czasami skutki choroby czy wypadku są czasowe i można wrócić prawie w 100 procentach do zdrowia. Po leczeniu lub rehabilitacji ponownie podjąć wykonywanie obowiązków zawodowych. To jednak musi jeszcze wcześniej potwierdzić komisja lekarska, poprzez wydanie orzeczenia o zdolności do pracy.

Tymczasem ubezpieczenie na czasową niezdolność do pracy ma pomóc przetrwać trudny okres. Pracownik pozbawiony możliwości zarobkowania, będzie miał wówczas pewność, że rodzina nie zostanie całkowicie bez dochodu.

Jak otrzymać świadczenie w ramach ubezpieczenia od niezdolności do pracy?

Warunkiem wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela jest udokumentowanie niezdolności do pracy, która:

  • trwa nieprzerwanie przez 12 kolejnych miesięcy,
  • pozostaje na zakończenie tego okresu całkowita i trwała,
  • zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie rokuje poprawy.

Ubezpieczony otrzymuje wówczas od 50 do 100 procent sumy ubezpieczeniowej z umowy podstawowej na życie, bez względu na to, czy całkowita niezdolność do pracy jest efektem choroby, nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub w pracy.

Niezdolność do pracy brzmi zazwyczaj jak wyrok, zwłaszcza dla osoby czynnej zawodowo przez wiele lat, wykonującej swój zawód z pasją. To również kłopot finansowy dla całej rodziny. Dlatego kupując ubezpieczenie na życie, warto zastanowić się nad tym, czy również i tego elementu nie uwzględnić w polisie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.