Przejdź do treści
Panda Ubezpieczenia » Blog » Szerszy zakres ochrony ubezpieczenia OC, AC, NNW w LINK4

Szerszy zakres ochrony ubezpieczenia OC, AC, NNW w LINK4

Ulegają zmianie ubezpieczenia OC, AC, NNW w LINK4, Miedzy innymi wprowadza tzw. All Risks, czyli odszkodowanie w wyniku wszystkich nagłych zdarzeń w ubezpieczeniach Auto Casco, oraz także zamiast trwałego uszczerbku w wyniku nieszczęśliwego wypadku wprowadza się hospitalizacja i uszczerbek na zdrowiu  – takie są najważniejsze zmiany.

All Risks w Auto Casco

Od 24 kwietnia 2020 roku zakres ochrony w dobrowolnych ubezpieczeniach komunikacyjnych w LINK 4 ulega zmianie. Wprowadza tzw. zakres All Risks w przypadku polis Auto Casco (AC). Zastępuje to dotychczasowe zdarzenia nazwane. Więc teraz ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę polegającą na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, spowodowane działaniem wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Dodatkowo odszkodowanie zostanie wypłacone za szkody wyrządzone przez zwierzęta, czyli polegające np. na przegryzieniu przez gryzonie kabli.

Co się zmienia w NNW

LINK4 wprowadza także zmiany w ubezpieczeniach następstw nieszczęśliwych wypadków (tzw. NNW komunikacyjne). Do tej pory ubezpieczony otrzymywał świadczenie, gdy doznawał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Teraz jednak do wypłaty odszkodowania będzie kwalifikować się każdy uszczerbek na zdrowiu, który został sklasyfikowany w nowej tabeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Nowa Tabela uszczerbków szczegółowo opisuje zarówno rozpoznanie, jak i skutek nieszczęśliwego wypadku. Co ważne, ubezpieczony nie będzie musiał czekać na wypłatę odszkodowania do zakończenia leczenia, bo świadczenie może otrzymać na podstawie dokumentów medycznych.

Pobyt w szpitalu

Przy polisach NNW LINK4 wprowadza także świadczenia dodatkowe za hospitalizację, co jest zupełną nowością w ofercie ubezpieczyciela. Firma wypłaci 100 zł za każdy dzień pobytu klienta w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w sumie do kwoty 2 tys. zł za cały pobyt. Zwróci także koszty zakupu leków i środków opatrunkowych do kwoty 5 tys. zł, oraz koszty zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do 10 proc. sumy ubezpieczenia NNW. Zmianie uległ także zakres terytorialny ubezpieczenia, które od teraz obejmuje nieszczęśliwe wypadki na terenie całego świata, a nie jak dotychczas tylko Europy. Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na wysokość składki ubezpieczeniowej.

– Polisy komunikacyjne zawsze były mocną stroną LINK4 i chcemy, żeby tak zostało. Te zmiany przede wszystkim wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, a przy tym czynią naszą ofertę jedną z najbardziej kompleksowych na rynku – ocenia Agata Ambroziak-Rogulska, dyrektor Departamentu Produktu w LINK4. – Dodatkowo nowe dokumenty OWU zostały napisane w prostym języku, by klient w pełni rozumiał wszystkie warunki ubezpieczenia – dodaje.

Polisy NNW wspiera dodatkowo pakiet „Wracaj do zdrowia”, który obejmuje organizację oraz pokrycie przez LINK4 kosztów najważniejszych świadczeń zdrowotnych, oferowanych w ponad 2 tys. placówek PZU Zdrowie. Do dyspozycji ubezpieczonych są lekarze wielu specjalizacji, a czas oczekiwania na konsultację u specjalisty wynosi do pięciu dni roboczych. Klienci mogą skorzystać z terapii psychologicznej, zabiegów i badań ambulatoryjnych oraz specjalistycznej diagnostyki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *